A continuació es mostren alguns dels projectes desenvolupats i que actualment estan en producció amb una breu explicació de les seves característiques.